Юридическа консултация

При покупко- продажба на недвижим имот агенция ” Пропърти портал” изисква пълната документация по сделката, с която прави проверка на имота- проверява собствеността на жилището, семейното положение на продавача, тежести и възбрани по имота и д.р, за да гарантира истинността на сделката. Провеждаме и консултации с опитни юристи, нотариуси.

Целта ние е да създадем дългосрочни сътрудничества с нашите клиенти, затова предлагаме висококачествени услуги.