Тенденции в пазара на недвижими имоти за 2024г.

Тенденции в пазара на недвижими имоти за 2024г.

Ако можем да опишем пазарът на недвижимите имоти през 2023-та година с една дума, то тя ще бъде – „балансиран“. След изключително динамичната 2022-ра година, охлаждане на интереса от страна на купувачите, беше очаквано. Обяснението за него е сериозната инфлация, промените в лихвените проценти и други икономически фактори през този период.

Какво да очакваме през предстоящата година?

Една от най-очакваните тенденции е промяната в предпочитанията на купувачите. Потенциалните купувачи започват да имат по-високи стандарти и са много по-внимателни при избора на жилище. Те имат стриктни изисквания и предпочитания и търсят имоти, които да отговарят на техните нужди. Думата „локация“ ще бъде заменена с „качество“.

От друга страна, търсенето ще продължава да нараства, като това допълнително се подчертава от увеличаващата се урбанизация, с очаквания до няколко години, броят на градските жители да нарастне с до 10%.

Друг въздействащ фактор, ще бъде цената на строителните материали и труда. Въпреки устойчивите цени на строителните материали, предизвикателства възникват поради увеличаването на разходите за труда. Очаква се този аспект да оказва влияние върху крайната цена на новостроящите се сгради, което може да засегне достъпността на жилищата за крайните потребители.

Екологична тенденция:

През предстоящата година, енергийната трансформация в строителния сектор се превръща в задължителна част от индустрията. От 2030-та година, новите сгради ще трябва задължително да се представят с нулеви въглеродни емисии. Този напредък, обаче, определено ще повлияе върху крайните цени на строителството. За сметка на това, купувачите ще се наслаждават на висококачествен живот.

Обрат, в полза на купувачите:

До момента, продавачите не проявяваха активно желание за продажба на своите имоти, особено ако те са били закупени с цел инвестиция. Въпреки това, заявленията за възбрани в Агенцията по Вписванията са нараснали с 50%. Този фактор подчертава промяната в динамиката на пазара, където се появяват първите признаци за неуспех в изплащането на кредит. Този обрат може да създаде нови възможности за купувачите, готови да действат в подходящия момент!

Повишаване на лихвите:

Една от прогнозите е евентуалното повишаване на лихвите. Ако ипотечните кредити се повишат при вече високите жилищни цени, това със сигурност би отблъснало част от купувачите,  които разчитат на финансиране. Увеличаването на лихвите по депозити, заедно с намаляващата инфлация, вероятно ще насърчи хората със спестявания да оставят парите си в банките, вместо да ги използват за закупуване на имот.

В заключение, бихме казали, че пазарът на недвижимите имоти през предстоящата година се формира от устойчивост и адаптация, а секторът продължава да предоставя възможности за растеж и разнообразие!