Управление и поддръжка на недвижим имот

Агенция „ Пропърти Портал” се ангажира да стопанисва Вашия имот като:

• Рекламира имота

• Отдава имота под наем и се стреми да получи най- добрата за него цена

• Събира и предава навреме месечния наем

• Заплаща консумативите на жилището и други разходи, свързани с ползването на имота

• Отстранява възникнали повреди

• Периодично проверява състоянието на имота и уведомява собственика

• Защитава Вашите интереси