Сътрудничество при отдаване и наемане на недвижим имот

Наемане на недвижим имот

Агентите на „Пропърти Портал” провеждат интервю с клиента и установяват критериите, по които ще започне търсенето. Организират огледи, отговарящи на изискванията на клиента, съветват за съотношението цена/ качество. Изискват документи за собственост и други необходими документи от Наемодателя при сключване на договор за наем, изготвят договор за наем.

Отдаване на недвижим имот

Агентите на „Пропърти Портал” провеждат оглед на предлаганото жилище, правят богат снимков материал. Коментират желаната от Наемодателя цена и дали тя е адекватна на моментния пазар. Изискват документи за собственост и други нужни документи, изготвят договор за наем. Агентите се ангажират да рекламират обекта по всички възможни начини, по които са преценили- интернет, печатни издания и т.н, да водят потенциални клиенти.